รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้


Date : 2024-01-11 15:18:59

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th