ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานช่วยเหลือคนไข้


Date : 2024-01-31 11:05:01

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th