ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล


Date : 2024-02-09 11:09:18

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th