ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รพ.มะเร็งลำปาง


Date : 2020-02-18 08:50:25

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
email : saraban@lpch.go.th