Lampang Cancer Hospital

รับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานบริการ
รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงานกลุ่มงานรังสีรักษา
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสาร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง พนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประทรวงสาธาณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประทรวงสาธาณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประทรวงสาธาณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบ ตำแหน่งพนักงานเปล
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ตำแหน่งพนักงานเปล
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเปล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ
ประกาศผลสอบตำแหนังพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตำแหน่งเภสัชกร
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบฯ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯรตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศ รับโอน/รับย้าย ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ หรือชำนาญการ
ประกาศ รับโอน/รับย้าย ข้าราชการ ตำแหน่งทันตแพทย์ปฎิบัติการ หรือชำนาญการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานขับรถ)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
รับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
รับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
รับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินในตำแหน่งดังกล่าว
รับสมัครรังสีแพทย์ full time

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273
lpch@lpch.go.th
ปัญหาเกียวกับการใช้เว็บ : info@lpch.go.th
...