ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำผู้บริหารโรงพยาบาล บุคลากร ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ,ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy), ประกาศเจตนารมย์รวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีพ.ศ.2566 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร และถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook Live

Date : 2023-02-07 15:13:22

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273